Άρθρα

Η συλλογή των στοιχείων της μελέτης αυτής έγινε από από τα Αμερικάνικα Κέντρα ελέγχου και πρόληψης παθήσεων. Τα στοιχεία συλλέχθηκαν τη χρονική περίοδο 1998 ως 2007. Με σκοπό τη διεκπαιρέωση της παρούσας μελέτης, η βακτηριακή μηνιγγίτιδα ορίστηκε ως η παρουσία στρεπτοκόκκου pneumoniae, Neisseria μηνιγγίτιδος, ή στρεπτοκόκκου ομάδας Β σε δείγμα του εγκεφαλονωτιαίου υγρού. Σε κάθε ασθενή στον οποίο κλινικά διεγνώσθη μηνιγγίτιδα και απομονώθηκε από άλλο στείρο υγρό του σώματός του οποιαδήποτε από τα βακτηρίδια αυτά θεωρήθηκε, επίσης, ότι έχει μηνιγγίτιδα. Συμπεριλήφθηκαν ακόμη περιπτώσεις που απομονώθηκε Listeria monocytogene.

Η ομάδες επιτηρησης που διεκπαιρέωσαν τη μελέτη κατέγραψαν 3188 περιπτώσεις βακτηριακής μηνιγγίτιδας που προκλήθηκαν από τα 4 παθογόνα. Κατά τη διάρκεια της μελέτης, η επίπτωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας μειώθηκε κατά 31% (από 2.0 έως 1.38 περιπτώσεις ανά 100.000 πληθυσμό). Εντοπίστηκαν ηλικιακές διαφορές στη μειωμένη επίπτωση των περιπτώσεων μηνιγγίτιδας. Καμία αλλαγή στην επίπτωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας δεν διαπιστώθηκε σε παιδιά ηλικίας μικρότερης 2 μηνών. Εντούτοις, σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες (2-23 μήνες, 2-10 έτη, και 11-17 ηλικίες) η επίπτωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας μειώθηκε από 51%-64%.

Η θνησιμότητα από βακτηριακή μηνιγγίτιδα δεν άλλαξε σημαντικά στη διάρκεια των ετών μελέτης: από ένα ποσοστό 17.9% στο πρώτο έτος, σε 14.7% στο τελευταίο έτος, μια διαφορά με μικρή στατιστική σημασία.

Με εξαίρεση το στρεπτόκοκκο ομάδας Β, η επίπτωση της μηνιγγίτιδας που προκλήθηκε από όλα τα άλλα παθογόνα, μειώθηκε κατά τη διάρκεια της περιόδου μελέτης. Η επίπτωση της βακτηριακής μηνιγγίτιδας από στρεπτόκοκκο pneumoniae μειώθηκε κατά 26%, με τη μεγαλύτερη πτώση (92%) σε ορότυπους που περιλήφθηκαν στο συζευγμένο επταδύναμο εμβόλιο. Οι περιπτώσεις που οφείλονταν σε πνευμονιόκοκκο για τον οποίο δεν γινόταν εμβολιασμός αυξήθηκαν κατά 61%.

Ο στρεπτόκοκκος ομάδας Β προκάλεσε τη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων βακτηριακής μηνιγγίτιδας σε βρέφη ηλικίας μικρότερης των 2 μηνών. Για όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες παιδιών, ο στρεπτόκοκκος pneumoniae αποτέλεσε το αίτιο της βακτηριακής μηνιγγίτιδας στο 45%-50% των περιπτώσεων. Τον στρεπτόκοκκο ακολουθούσε η Ναισσέρια meningitidis, ενώ σε ένα μικρό ποσοστό των περιπτώσεων απομονώθηκε Αιμόφιλος influenzae. Συμπερασματικά, η συχνότητα της βακτηριακής μηνιγγίτιδας από τα παθογόνα μικρόβια που μελετήθηκαν, μειώθηκε στην διάρκεια της προηγούμενης δεκαετίας. Η πτώση αυτή αφορούσε πρωτίστως τα περιστατικά βακτηριακής μηνιγγίτιδας από στρεπτόκοκκο pneumoniae. Ωστόσο, η θνητότητα δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντική μείωση.

Πηγή

Thigpen MC, Whitney CG, Messonnier NE, et al; for the Emerging Infections Programs Network
N Engl J Med. 2011;364:2016-2025

 

Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε για την ταυτοποίηση της συχνότητας των περιπτώσεων οξείας γαστρεντερίτιδος από ροταιό ή αδενοιό που προσέρχονται στο Τμήμα Επειγόντων περιστατικών ενός νοσοκομείου στην Κωνσταντινούπολη. Ροταιός της ομάδας Α και αδενοιό με ορότυπο 40-41 ταυτοποιήθηκαν με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας. Το 2007, καταγράφηκαν 1543 ασθενείς με γαστρεντερίτιδα ηλικιακής ομάδας 0-5 ετών που στα κόπρανά τους ανιχνεύτηκαν ροτα- και αδενοιοός, από τους οποίους 386 (ποσοστό 25%) είχαν δείγμα κοπράνων θετικό για ροταιό και 133 (ποσοστό 8.6%) για αδενοιό ορότυπου 40-41. Η πλειονότητα των θετικών για ροτα-(74.6% ) ή αδενοιό (73%) ήταν ηλικίας 0-2 ετών. Η εποχή αιχμής για το ροταιό ήταν ο Ιανουάριος (44%) και ο Φεβρουάριος (50.6%), ενώ ο Ιούλιος (9.7%) και ο Αύγουστος (9%) ήταν οι μήνες με τον χαμηλότερο επιπολάσμό. Όσον αφορά τις γαστρεντερικές λοιμώξεις από αδενοιό υψηλότερος επιπολασμός παρατηρήθηκε τον Αύγουστο (20.9%) και τον Ιούλιο (17.3%). Στην πλειονότητα των περιπτώσεων ιογενούς γαστρεντερίτιδος απομονώθηκε ροταιό, ενώ παρατηρήθηκε εποχική κατανομή: Οι λοιμώξεις από ροταιό ήταν συχνότερες τους χειμερινούς μήνες σε αντίθεση με τις λοιμώξεις από αδενοιό που ήταν πιο συχνές το καλοκαίρι. Και οι δύο ιοί κυρίως προσβάλλουν παιδιά ηλικίας άνω των δύο ετών.

Πηγή

Bicer S, Sahin GT, Koncay B, Gemici H, Siraneci R, Ozturk NY, Sevketoglu E.

Department of Pediatrics, Istanbul Bakirkoy Obstetrics and Pediatrics Research and Training Hospital; Department of Pediatrics, Baskent University Hospital; Department of Pediatrics, Bakirkoy Dr. Sadi Konuk Research and Training Hospital, Istanbul, Turkey.

Infez Med. 2011 Jun 1;19(2):113-9.

Η φθειρίαση του τριχωτού της κεφαλής αποτελεί αυξανόμενο κι ενοχλητικό πρόβλημα παγκοσμίως. Οι γονείς συνήθως δρουν αυτοβούλως στο πρόβλημα αυτό. Διεξήχθη μελέτη με σκοπό την αξιολόγηση της στάσης των Ελλήνων γονέων απέναντι στην φθειρίαση.

Οι γονείς παιδιών ηλικάς 3-14 ετών, που εξετάστηκαν στα εξωτερικά ιατρεία δερματολογικής κλινικής Νοκοκομείου Παίδων, απάντησαν σε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τη φθειρίαση του τριχωτου της κεφαλής. Τα δημογραφικά στοιχεία, ο τρόπος αντιμετώπισης και οι στρατηγικές πρόληψης συμπεριλήφθηκαν στο ερωτηματολόγιο. Έγινε ανάλυση των 372 απαντημένων ερωτηματολόγιων (ποσοστό συμμετοχής 89%). Η φθειρίαση ήταν συχνότερη σε ηλικιακές ομάδες 3-5 ετών και 6-8 ετών. 73% των γονέων συμβουλεύτηκαν το φαρμακοποιό για την θεραπεία και μόνο 15% το παιδίατρό τους. 59%΄των παιδιών θεραπευτηκαν με χημικα αντιφθειρικά προιόντα και 38% με προιόντα που περιείχαν φυσικά έλαια, ενώ σε ποσοστό 79% έγινε υγρό χτένισμα των μαλλιών. Προληπτικά μέτρα έλαβαν το 66% των ερωτηθέντων και 54% χρησιμοποίησαν προιόντα με βότανα ή συνθετικά που υπάρχουν στο εμπόριο για το σκοπό αυτό.

Συμπερασματικά, λοιπόν, υφίσταται μία τάση για τη χρήση προιόντων φυσικών ελαίων για την πρόληψη ή τη θεραπεία της φθειρίασης. Είναι επιτακτική, όμως, η δημόσια εκπαίδευση για την ορθολογική χρήση τόσο των αντιφθειρικών ή όσο και των μη φαρμακευτικών προιόντων για την αντιμετώπιση της φθειρίασης.

Πηγή

Doulgeraki A, Valari M.

Department of Pediatric Dermatology, Agia Sophia Children‘s Hospital, Athens, Greece.

Int J Dermatol. 2011 Jun;50(6):689-92.

Η αλλεργική ρινίτιδα είναι ένα κοινό πρόβλημα της παιδικής ηλικίας και αρκετά συχνά ένα στάδιο της ατοπικής νόσου. Παρόλο που η ευαισθητοποίηση από τροφικά ή αερομεταφερόμενα αλλεργιογόνα μπορεί να εμφανιστούν από την βρεφική ή την πρώιμη νηπιακή ηλικία, τα συμπτώματα της νόσου συνήθως εμφανίζονται μετά την ηλικία των τριών ετών. Σκοπός της παρούσης μελέτης είναι η ταυτοποίηση των πιο συχνών τροφικών καθώς και εξωγενών και ενδογενών αλλεργιογόνων του αναπνευστικού συστήματος που σχετίζονται με την αλλεργική ρινίτιδα στα παιδιά της περιοχής του Πειραιά. Η μελέτη πραγματοποιήθηκε στα εξωτερικά ιατρεία της κλινικής ωτορινολαρυγγολογικής αλλεργίας ενός Γενικού Νοσοκομείου. Πενήντα παιδιά ηλικίας 6 ως 14 ετών με συμπτώματα αλλεργικής ρινίτιδας και θετικά RAST για IgE αντισώματα ή δερματικά τεστ έλαβαν μέρος στη μελέτη. Τριάντα έξι (72%) παιδιά έχαν διαλλείπουσα αλλεργική ρινίτιδα. Τα συχνότερα αλλεργιογόνα του αέρα ήταν η γύρη, το γρασίδι και το περδικάκι, ενώ από τα τροφικά αλλεργιογόνα ήταν το αυγό και το αγελαδινό γάλα. Η ανίχνευση ενδογενών κι εξωγενών αλλεργιογόνων στην περιοχή του Πειραιά, βασίστηκε στα δερματικά και τα RAST τεστ και κατέδειξε υψηλό επιπολασμό τροφικών και εξωγενών αλλεγιογόνων παρόμοιο με άλλων Μεσογειακών χωρών.

Balatsouras DG, Koukoutsis G, Ganelis P, Fassolis A, Korres GS, Kaberos A.

ENT Department, Tzanion General Hospital of Piraeus, Afentouli 1 & Zanni, 18536 Piraeus, Greece

Int J Otolaryngol. 2011 Jul 9.

Τα παραμύθια είναι αναπόσπαστο μέρος της καθημερινής ζωής των παιδιών. Στις μέρες μας, συνεχίζουν να αποτελούν σημαντικό τρόπο ώστε τα παιδιά να μοιράζονται τα συναισθήματα τους και να εκφράζουν τις αγωνίες και τις εσωτερικές συγκρούσεις τους. Πρόκειται για μία περιγραφική ποιοτική μελέτη που έχει ως σκοπό την περιγραφή της γνώμης των γονέων και τις προτιμήσεων των παιδιών σχετικά με την εξιστόρηση των παραμυθιών.Στη συνέντευξη έλαβαν μέρος 470 γονεις οι οποιοι απάντησαν σε ειδικό ερωτηματολόγιο. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων πίστευαν στην δύναμη των παραμυθιών και τα παιδιά τους άκουγαν παραμύθια τουλάχιστον μια φορά την έβδομάδα. Οι περισσότεροι από αυτούς τους γονείς χρησιμοποιούσαν το παραμύθι σαν ένα διδακτικό εργαλείο για να κατευνάσουν την ανησυχία των παιδιών τους και να αποτελούν παραδείγματα για αυτά. Όσον αφορά τις προτιμήσεις των παιδιών, η πλειοψηφία τους επιλέγουν ένα κλασσικό παραμύθι από ότι ένα μοντέρνο , με την κοκκινοσκουφιτσα να υπερτερεί σε σχέση με άλλα παραμύθια. ‘Ολοι οι γονείς συμφώνησαν με το γεγονός οτι τα παιδιά τους διασκέδαζαν και επηρεάζονταν θετικά κατά την εξιστόρηση των παραμυθιών, ενώ τα παιδιά μοιράζονταν τον ενθουσιασμό τους με διάφορους τρόπους, περισσότερο δε μιλώντας για τον αγαπημένο τους χαρακτήρα. Τέλος, σε σχέση με τους “κακούς” χαρακτήρες των παραμυθιών, τα παιδιά φαινόταν να είναι ικανοποιημένα ή ανακουφισμένα όταν οι “κακοί” χαρακτήρες τιμωρούνταν και μόνο ένας μικρός αριθμός γονέων υποστήριξε ότι η σκληρή τιμωρία του “κακού” δημιουργούσε αίσθημα φόβου στα παιδιά τους. Τα ευρήματα της παρούσης μελέτης τονίζουν τον σημαντικό ρόλο της εξιστόρησης παραμυθιών στη ζωή των παιδιών και στη φυσιολογική τους ανάπτυξη.

Πηγή

Tsitsani P, Psyllidou S, Batzios SP, Livas S, Ouranos M, Cassimos D.

Department of Paediatrics, General Hospital of Kos, Kos First Department of Paediatrics, Aristotle University of Thessaloniki, Hippokratio General Hospital, Thessaloniki Department of Foreign Languages, Ionian University, Corfu, and Department of Paediatrics, Democritus University of Thrace, University Hospital of Alexandroupolis, Alexandroupolis, Greece.

Child Care Health Dev. 2011 Mar 6.

Επικοινωνία

Ιατρείο
Κόσσου 3-5 Άγιος Ελευθέριος

Τηλέφωνο/ Fax
210 2286603

Κινητό
6937168702

Ώρες λειτουργίας
Δευτέρα - Παρασκευή 17:00 – 21:00

Ημερολόγιο

Μάρτιος 2018
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Μαρ    
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031